Magazín

Jaká je nejnižší minimální povolená rychlost na dálnici?

Dálnice
  • Na dálnici je dovolen jen provoz motorových vozidel a jízdních souprav, jejichž nejvyšší dovolená rychlost není nižší než 80 km/h.
  • V současnosti je na českých dálnicích povolená maximální rychlost 130 km/h

České dálnice – zejména ta nejvýznamnější – jsou často terčem vtípků, někdy však spíše než smích probouzejí lítost a zoufalství. Faktem ale je, že dálnice, v jakkoli bědném stavu, jsou stále nejrychlejšími a většinou nejvýhodnějšími komunikačními spojnicemi protínajícími naši zemi. Jak po nich ale jezdit, abyste se nedostali do křížku se zákonem? V dnešním článku se primárně zaměříme na poněkud opomíjenou záležitost. A tou je minimální povolená rychlost na dálnicích. Existuje vůbec taková hranice – a pokud ano, kolik už je příliš málo?

Dálnice v ČR

V České republice bylo k lednu roku 2022 k dispozici 1 346 km dálnic. První úvahy o vybudování dálničních systémů zaznívaly cca od roku 1935. V roce 1938 dokonce začaly první stavební práce v pohoří Chřiby na Moravě. Mělo jít o úsek Zástřizly-Lužná v rámci budoucí dálnice Praha-Brno-Slovensko.

Zlatá éra výstavby dálnic na sebe však nechala čekat až do 60. let. V roce 1967 začala výstavba „legendární“ dálnice D1 mezi Prahou a Brnem. Následně přibývalo kolem 200-300 km dálnic za dekádu. Největšími přírůstky se mohou pochlubit roky 1971-80 (343 km) a 2001-10 (378 km). Naopak uplynulá dekáda byla na rozvoj dálniční sítě nejchudší v historii.

V současnosti má ČR k dispozici 18 dálnic od D0, což je pražský okruh, přes D1 až po D56 spojující Ostravu a Frýdek-Místek. Některé z dálnic jsou teprve ve výstavbě a v provozu je jen určitá část. Z dálnice D49 (Hulín-Fryšták) je v provozu rovná 0 kilometrů.

Když se podíváme k našim západním sousedům, do Německa, máme co závidět. Na druhou stranu německé dálnice patří k nejlepším na světě, takže srovnání není úplně férové, přestože se nabízí. Ve skutečnosti si s jinými sousedy nemáme až tolik co vyčítat.

Jak rychle se může jezdit po českých dálnicích?

V současnosti je na českých dálnicích povolená maximální rychlost 130 km/h. V již zmíněném sousedním Německu jde na většině dálnic pouze o doporučenou hranici, kterou lze překročit, povinná maximální rychlost zde není.

V ČR se prozatím o podobném řešení seriózně neuvažuje. Na opak se tu a tam objevují náměty a úvahy o případném zvýšení maximální povolené rychlosti na 140 nebo i 150 km/h alespoň v některých úsecích. Argumenty proti těmto návrhům se obvykle opírají o nedostatečný technický stav českých dálnic, často také však o špatnou morálku českých řidičů a o fakt, že vyšší rychlost jde vždy ruku v ruce s vyšší nehodovostí.

Pro úplnost je třeba dodat, že tento limit platí pro oblast mimo obce. V rámci obcí je rychlost na dálnicích omezena na max. 80 km/h.

Ale jak je to s nejnižší povolenou rychlostí? Můžu se na dálnici vydat na elektrickém skútříku a řítit se závratným tempem 60 km/h. Dle zákona nikoli. Na dálnicích je totiž skutečně stanovena i minimální povolená rychlost.

Tento aspekt upravuje 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů a ten výslovně uvádí:

„Na dálnici je dovolen jen provoz motorových vozidel a jízdních souprav, jejichž nejvyšší dovolená rychlost není nižší než 80 km/h. V úseku dálnice procházejícím obcí je dovolen i provoz motorových vozidel a jízdních souprav pro veřejnou hromadnou dopravu, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší než 65 km/h. Mimo obslužná zařízení dálnice je ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích zakázán vstup na dálnici, chůze a jízda po dálnici.“

Takže magickou minimální hranicí mimo obci je 80 km/h, v obci pak 65 km/h. Zákon však přímo nenařizuje dodržovat vždy a konstantně minimální rychlost 80 km/h. To by ostatně ani nedávalo smysl. Například v koloně, kterých si na dálnici užijete dostatek. Vaše vozidlo však musí být takových výkonů schopno a za normálních okolností byste neměli jezdit pomaleji. Příliš pomalou jízdou můžete ohrožovat sebe i okolí stejně jako příliš rychlou jízdou.

Ještě je nutné zmínit, že zákon myslí i na případné poruchy a závady. V dodatku se uvádí, že pokud se vaše vozidlo dostane do stavu, kdy je technicky nemožné udržovat minimální stanovenou rychlost, musíte dálnici opustit na nejbližší možné výpadovce.

Za pomalou jízdu můžete dostat nejen vyhubováno od ostatních řidičů, ale hrozí vám i pokuta. Na místě to může být až 2000 Kč, ve správním řízení až 2500 Kč. Jezdit příliš pomalu se tedy na dálnici nevyplácí. Ve skutečnosti je však příliš pomalá jízda problematická i na „běžných“ silnicích.

Zákon zde sice přímo nedefinuje povinnou minimální hranici, ale pokud nemáte vážný důvod (např. že jedete v kombajnu), měli byste se i na ostatních komunikacích snažit jezdit přiměřeně rychle. Pokud jedete padesátkou, či dokonce čtyřicítkou v místech, kde je povoleno 90 km/h, můžete se setkat s velmi emotivními reakcemi ostatních řidičů a případně způsobit i kolizi, neboť představujete neočekávanou a nepředpokladatelnou překážku v provozu.

Oblíbená auta